Legitymacja AZS

Legitymacja AZS

to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

Kto może otrzymać kartę AZS?

Każdy członek AZS, bez względu na wiek i status studenta.

Czy zniżki dla karty AZS są takie same jak dla ISIC-AZS?

Nie, karta AZS nie jest objęta programem ISIC. Posiadacze tej karty uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług trzech Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego. Przysługują im także zniżki u oficjalnych Partnerów AZS (m.in. w programie AXA-Benefit). Każdy posiadacz tej legitymacji uzyskuje możliwość nabycia w wyjątkowo atrakcyjnej cenie pakietu usług medycznych Comfort AZS w Grupie LUX MED. Ponadto jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)…

Posiadacz karty AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w AXA Polska S.A. na kwotę 6500 zł lub w zakresie rozszerzonym na kwotę 50.000 zł (szczegóły).

Gdzie wyrobić lub zaktualizować legitymację AZS?

Aby wyrobić legitymację AZS, należy zarejestrować się w internetowej bazie, wydrukować wygenerowany wniosek i wraz z legitymacją studencką oraz zdjęciem udać się do wskazanej jednostki AZS w celu odbioru legitymacji i opłacenia składki członkowskiej. Przedłużenie ważności legitymacji następuje po złożeniu dyspozycji przez internet i odebraniu hologramu w jednym z biur AZS (po uiszczeniu stosownej opłaty).