Zapisy

Aby zostać członkiem Klubu należy pobrać i uzupełnić poniższą deklarację.

Deklaracja członkostwa w Klubie Uczelnianym AZS PSW

Wydrukowaną i podpisaną deklarację należy złożyć w biurze AZS
ul. Sidorska 105, p. 021 (budynek Domu Studenta)

Pracownik biura AZS pełni dyżur od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 13.00.